Altrecht behoudt Zilveren duurzaamheidscertificaat

Zorginstelling Altrecht heeft het Zilveren duurzaamheidscertificaat van de Milieuthermometer Zorg (MTZ) weten te behouden voor 22 locaties. De Milieuthermometer geeft een beeld van waar de organisatie staat op het gebied van verduurzaming. Een prestatie om trots op te zijn, want het betekent dat de instelling blijvend bezig is met het verminderen van CO2-uitstoot en werken aan duurzaamheid in het algemeen. De provincie Utrecht helpt Altrecht daarbij en andere zorginstellingen kunnen ook hulp krijgen van de provincie.   

“Met duurzaamheid ben je nooit klaar” 

Gedeputeerde Huib van Essen is blij met Altrecht's duurzame prestatie: “Altrecht is een van de koplopers in onze regio en een grootverbruiker van energie. Ik ben er heel trots op dat wij hen hebben kunnen ondersteunen en een duurzame relatie hebben opgebouwd.” Altrecht-bestuurder Stefan de Kort beaamt dit en blikt vooruit: “Voor de komende 3 jaar werken we verder aan de duurzaamheidsthema's zoals CO2-reductie, tegengaan voedselverspilling en aan schonere en zuiniger mobiliteit. Met duurzaamheid ben je nooit klaar, dat blijft voortdurend in ontwikkeling.” 

Verschillende niveaus 

Er zijn drie niveaus van certificering: brons, zilver, en goud. Niveau brons staat voor net iets meer dan voldoen aan de milieuwetgeving en het leggen van een basis gelegd van een praktisch milieuzorgsysteem. Voor niveau zilver zijn onder meer de thema’s duurzaam inkopen en mobiliteitsbeleid opgepakt. 

Verduurzaming bij zorginstellingen 

De provincie heeft als ambitie om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, een klimaatneutrale (CO2-neutrale) provincie zijn. Zorginstellingen kunnen hieraan bijdragen door energiebesparende maatregelen te nemen en te investeren in zon op het dak. Ook het uitgeven van beter afgemeten hoeveelheden medicijnen en hergebruik van materialen bij renovatie levert CO2-reductie op.    

Ondersteuning van de provincie 

De provincie Utrecht heeft samen met gemeenten een aanpak ontwikkeld om zorginstellingen te stimuleren bij het verduurzamen met behulp van de Milieuthermometer Zorg. De provincie Utrecht coördineert deze aanpak op verzoek van gemeenten en biedt ondersteuning bij knelpunten en het vinden van beleid, wetgeving of subsidiemogelijkheden. Ook wordt er gestimuleerd om kennis en ervaring te delen tussen de zorginstellingen.  

Meld u aan 

Wilt u ook gebruik maken van ondersteuning van de provincie? Kijk dan op Green Deal Duurzame Zorg.