Duurzaam Antonius: St. Antonius tweede ziekenhuis met certificaat zilver

Bijna 4800 zonnepanelen liet het St. Antonius Ziekenhuis op de verschillende locaties plaatsen, traditionele verlichting werd vervangen door LED-lampen en rond warmwaterleidingen is isolatiemateriaal geplaatst. Het levert nu al een fikse energiebesparing op. Plus het certificaat ‘zilver’ van de Milieuthermometer Zorg, dat aangeeft dat een zorginstelling goed op weg is met het verduurzamen van eigen panden en werkprocessen. Hiermee is St. Antonius het tweede ziekenhuis in de provincie Utrecht met zilver.

De Milieuthermometer Zorg is voor en door de zorg opgericht en helpt zorginstellingen om op een planmatige manier hun werkwijze en panden te verduurzamen. Provincie Utrecht ondersteunt hierbij, onder meer door het stimuleren van kennisdeling tussen zorginstellingen en gemeenten. ‘We organiseren drie keer per jaar bijeenkomsten waarop best practices worden gedeeld en waarbij we instellingen bijpraten over relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving. Je wilt voorkomen dat iedere zorginstelling het wiel opnieuw moet uitvinden,’ aldus Gea van Oortmarssen die namens de provincie de contacten met zorginstellingen onderhoudt. 

Dat de samenwerking tussen provincie, gemeenten en zorginstellingen vruchten afwerpt, laten de landelijke cijfers zien: 40 procent van de zorglocaties die het certificaat zilver hebben gehaald, staat in de provincie Utrecht.

Kortere terugverdientijd

Op 10 oktober kregen de locaties Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Houten en Woerden het certificaat uitgereikt. Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen was erbij: ‘Omdat ziekenhuizen 24 uur per dag zorg leveren, hebben ze automatisch hoge energierekeningen: verlichting en verwarming staan 24 uur per dag aan. Investeren in energiebesparende maatregelen loont meer dan ooit, gezien de snel stijgende energieprijzen. Heel goed dus, dat het St. Antonius al flink op weg is, want de terugverdientijd is ineens een stuk korter. En het geld dat ze uitsparen kunnen ze besteden aan waar ze echt voor zijn: goede zorg leveren.’ 

Zo rekende het St. Antonius Ziekenhuis voor het vervangen van traditionele verlichting door LED-verlichting met een gemiddelde terugverdientijd van ongeveer 18 maanden. Dat is door de stijgende energieprijs nu nog 10 maanden. De kosten voor het isoleren van leidingwerk van CV en warmwaterleiding zouden in 23 maanden worden terugverdient, ook dat is inmiddels 10 maanden.

Fietskoeriers

Het St. Antonius Ziekenhuis doet meer dan energie besparen alleen. Het stelt ook eisen aan toeleveranciers: hun producten moeten zo duurzaam mogelijk geproduceerd zijn. En voor de zomer is ‘Duurzaam Antonius’ gestart: medewerkers worden uitgedaagd met ideeën te komen hoe afval te verminderen, verspilling te voorkomen en CO2-uitstoot verder omlaag te brengen. In augustus 2022 is het St. Antonius in de stad Utrecht gestart met medicijnbezorging door fietskoeriers.

Gedeputeerde Van Essen: ‘Fantastisch om te merken dat verduurzaming steeds meer in het DNA van St. Antonius gaat zitten. Daarmee is dit ziekenhuis een echt voorbeeld voor andere zorginstellingen.’

Inspiratie

Meer lezen over het St. Antonius Ziekenhuis of over andere zorginstellingen die verduurzamen? Lees ons magazine over zorg voor klimaat  externe linken laat u inspireren.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69