Energie besparen blijft een feest in Smitsveen

In de wijk Smitsveen in Soest blijft energie besparen een feest. Door een succesvolle aanpak, waarin verschillende (vrijwilligers)organisaties samenwerkten, namen vele inwoners in deze kwetsbare wijk energiebesparende maatregelen. En wat nog mooier is: de wijk neemt de aanpak nu zelf over. Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht, en wethouders Liesa van Aalst en Aukje Treep van de gemeente Soest droegen het project op 15 mei symbolisch over aan de wijk. 

Wijkbewoners die het project overnemen

Uitdagingen en successen

Met een subsidie van de provincie werd geëxperimenteerd met een aanpak om mensen met een kleine portemonnee te laten aanhaken bij de energietransitie. In Smitsveen waren er extra uitdagingen. De wijk heeft niet alleen een gemiddeld laag inkomen, er leven ook nog eens meer dan 71 culturen samen. En toch is het gelukt. Uiteindelijk hebben ruim 750 gezinnen kleine energiebesparende maatregelen genomen, zoals het plakken van radiatorfolie en tochtstrips, en het installeren van waterbesparende douchekoppen.

Van en voor de bewoners

De sleutel voor het succes was een praktische totaalaanpak waarin het gesprek, gezelligheid en vooral de mens centraal staat. Bewoners van de wijk werden betrokken bij het project en kregen de kans om mee te denken en mee te doen in het projectteam. Het projectteam, bestaande uit vrijwilligers, belde bij iedereen aan en organiseerde klusacties om bijvoorbeeld ledlampen te vervangen en deurdrangers te plaatsen. Tijdens gezellige buurtbijeenkomsten werd informatie gegeven. Als tijdens een gesprek werd opgemerkt dat er bij iemand thuis een probleem was in zijn/haar woning, dan werd de gemeente of de woningcorporatie erbij betrokken en werd er gezocht naar een oplossing. Het projectteam van Energie in Smitsveen was dan ook een echt samenwerkingsverband waarin de gemeente Soest, Duurzaam Bouwloket, bewonersinitiatief Energie Actief Soest, welzijnsorganisatie Balans, woningcorporatie Portaal, Schuldhulpmaatje Soest, vrijwilligersorganisatie Present, HipHelpt en de Hogeschool Utrecht samenwerkten.

Wethouder Liesa van Aalst (sociaal domein) van gemeente Soest: “Het is uniek dat het projectteam op deze manier bij mensen achter de voordeur kwam. Voor de wijk leverde dat een grotere onderlinge betrokkenheid op en ons gaf het de kans om ook te helpen bij andere problemen bij de bewoners van deze wijk. Zo waren schuldhulpmaatjes net zo belangrijk als de energiecoaches.” Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht vult aan: “Het is onze ambitie dat de provincie Utrecht uiterlijk in 2050 CO2-neutraal is. Dat lukt alleen als iedereen meedoet, ook inwoners die het minder breed hebben. Ik ben trots op de aanpak die hier ontwikkeld is én die ook echt werkt. Uiteindelijk is het ontzettend mooi dat inwoners van de wijk samen zelf verder gaan met het project. En ik hoop dat veel andere wijken hiervan kunnen leren.”

Aanpak nu ook in andere wijken

Met de lessen uit Smitsveen in onze gedachten is het mogelijk om nu ook aan de slag te gaan in andere wijken. Wethouder Aukje Treep (energietransitie): “De aanpak in Smitsveen heeft ons laten zien dat de energietransitie ook een sociale transitie is. Dat vraagt om voortdurend aansluiten bij wat er nodig is in een wijk. Elke wijk is weer anders. Inmiddels zijn we op zaterdag 6 mei gestart met de eerste klusactie in de volgende wijk: De Eng. Ook daar willen we alle bewoners van de huurflats helpen met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.”