Energiehubs: de stap van 2D naar 3D in het energiesysteem

13 april 2023 kwamen zo'n 200 deelnemers van netbeheerders, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen op het provinciehuis om over de ontwikkeling van energiehubs op bedrijventerreinen te praten. Zowel uitdagingen, kansen, middelen en mogelijke oplossingen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst.  

Kennis delen en vergroten 

De deelnemers deelden en vergrootten hun kennis en werkten actief samen aan oplossingen. Aan bod kwamen bijvoorbeeld oplossingen voor netcongestie en het organiseren van een energiehub vanuit een juridisch perspectief. Er zit echt veel energie op het onderwerp. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een belangrijke stap in de ambitie van de provincie Utrecht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn, en energyhubs kunnen hier een rol spelen. De presentaties staan hier:  

Voordelen van een energiehub 

Een energiehub is een lokaal knooppunt in het energiesysteem waar vraag en aanbod van energie onderling op elkaar worden afgestemd, mogelijk gebruikmakend van één of meer conversie- en/of opslagstappen. Zo worden de benodigde infrastructurele aanpassingen voor een klimaatneutraal energiesysteem geminimaliseerd. Dat scheelt weer in de kosten om klimaatneutraal te worden en toch een betrouwbare energievoorziening te behouden.