Inspiratie: New Grid on the Block

Hoe organiseer je een gebiedsproces om zoveel mogelijk dakeigenaren te enthousiasmeren om grootschalig zon-op-dak te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat de dakeigenaren zoveel mogelijk gelijktijdig in zon-op-dak investeren om kosten te drukken op bijvoorbeeld de netaansluiting? En welke valkuilen kan je in zo’n proces tegenkomen? 

De projectgroep New Grid on the Block, bestaande uit provincie Utrecht, gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en netbeheerder Stedin, hebben in 2020 en 2021 geprobeerd zoveel mogelijk grote dakeigenaren in de Kromme Rijn te enthousiasmeren om zon-op-dak te realiseren in collectief verband. De lessen uit dit project zijn verwoord in het Inspiratiedocument New Grid on the Block.

De projectgroep New Grid on the Block is in 2018 een onderzoekstraject gestart of en hoe grote energieprojecten (zonnevelden, windturbines en grootschalig zon-op-dak) efficiënter kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet om kosten te drukken. De resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden via Onderzoek New Grid on the Block.

Er bleken kostenvoordelen te zijn voor zowel de netbeheerder als voor de dakeigenaar door met meerdere dakeigenaren gelijktijdig zon-op-dak te realiseren. In 2020 en 2021 geprobeerd om een collectieve zon-op-dak aanvraag te realiseren in de Kromme Rijn. De lessen uit dit project zijn gebundeld en aangevuld met die van vergelijkbare projecten uit Gelderland.

Door netcongestie is netverzwaring lastiger te organiseren, maar voor dakeigenaren zijn voldoende andere voordelen om gelijktijdig én gezamenlijk zon-op-dak te realiseren. Zo is het mogelijk om gelijktijdig ontzorgd te worden en kan er sprake zijn van volume inkoopvoordeel. Dit inspiratiedocument kan toegepast worden door gemeenten, RES-regio’s, bedrijventerreinen, energiecoöperaties en anderen die dakeigenaren willen enthousiasmeren zon-op-dak te realiseren.