Agenda

In dit overzicht staan bijeenkomsten rondom de energietransitie die de provincie Utrecht organiseert of waarbij de provincie Utrecht partner is. 

Wilt u weten wanneer de Statencommissie Milieu en Mobiliteit vergadert, of Provinciale Staten? Kijk dan in de agenda op www.provincie-utrecht.nl. De besluiten die genomen worden door Provinciale Staten vindt u op PS-besluiten.

Gedeputeerde Staten vergadert wekelijks. De besluiten die daar genomen zijn, leest u op GS-besluiten.