Participatie

Participatie van bewoners, bedrijven en andere stakeholders is van essentieel belang in de energietransitie. De provincie Utrecht helpt gemeenten bij de participatie van energieprojecten, met begeleiding, juridische ondersteuning, visualisaties, onafhankelijke toetsing op financiële participatie en cofinanciering. Voor de ondersteuning van lokale energie-initiatieven is er het Servicepunt Energie. Dit is een samenwerking van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en projectbureau voor energiecoöperaties Energie van Utrecht, mede mogelijk gemaakt door de provincie. 

Ondersteuning en subsidie

Gemeenten uit de provincie Utrecht kunnen aankloppen voor ondersteuning bij participatietrajecten. Wij kunnen helpen bij zowel vraagstukken rondom procesparticipatie als rondom financiële participatie. Hiervoor zijn de volgende middelen beschikbaar:

  • Juridische check voor gemeenten bij opstellen participatiebeleid
  • Inzet visualisatietool bij participatietrajecten
  • Begeleiding door participatie-experts
  • Onafhankelijke toets op financiële participatie
  • Mogelijke cofinanciering bij de uitvoering van participatietrajecten via subsidieverordening energietransitie.

Inwonerprofielen

Met inwonerprofielen kunt u inzicht krijgen in de waarden, houding en gedragsvoorkeuren van mensen. Met behulp van een handige toolbox is gelijk inzichtelijk hoe u met deze kennis inwoners kunt stimuleren om te verduurzamen. Als provincie Utrecht stellen we het BSR-leefstijlen model gratis ter beschikking voor alle 26 gemeenten: BSR Energietransitie - MarketResponse.

Voorbeelden

De provincie Utrecht kan ondersteuning bieden door visualisaties van energieprojecten, zoals windturbines of zonnevelden, mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de bolfoto van Energielandschap Rijnenburg: Rijnenburg en Reijerscop | Bolfoto visualisatie door The Imagineers

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een participatieproces vormgegeven via een Participatieve Waarde Evaluatie over Windenergie (populytics.nl). Hiervoor is cofinanciering vanuit de provinciale USET-subsidieverordening geregeld.

Aan de slag met participatie

Wilt u zelf aan de slag met participatie? Op de website van het Landelijk Communicatienetwerk Klimaat vindt u een overzicht met diverse handreikingen en tools. Ook is veel kennis over dit onderwerp aanwezig bij het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie en bij het Servicepunt Energie.

De gemeente Leusden heeft een handreiking participatie wijkaanpak opgesteld, die vooral geschikt is voor wijken met particuliere woningen en individuele oplossingen. Deze is gebaseerd op de ervaringen in twee wijken en mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

Neem contact op

Heeft u vragen over participatie bij energieprojecten? Neem dan contact op met Wijnand Jonkers of Brigit Valentijn.