Energie voor iedereen

De provincie Utrecht heeft als ambitie dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Op dit moment kan namelijk niet iedereen de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Met de aanpak Inclusieve Energietransitie ondersteunt de provincie collectieve verduurzamings- en duurzame opwek projecten met expertise en financiering ondersteunen om haalbaarheid en betaalbaarheid te garanderen.

Haalbare en betaalbare energietransitie

Haalbaar betekent dat woningeigenaren toegang hebben tot financiële middelen om de eigen woning te verduurzamen of te participeren in collectieve duurzame energieopwekking. Betaalbaar wil zeggen dat na betaling van de energielasten voldoende inkomen overblijft voor de overige noodzakelijke bestedingen. De energielasten moeten niet te hoog (>10%) zijn ten opzichte van het huishoudinkomen. Landelijk heeft 15% van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om verduurzaming te financieren. In de provincie Utrecht gaat het om 6 tot 12%, 20.000 tot 41.000 woningeigenaren.

Aanpak

Het lukt alleen samen

Om te komen tot een inclusieve energietransitie zet de provincie nadrukkelijk in op samenwerking. Verschillende stakeholders hebben verschillende delen van de puzzel in handen om te komen tot succesvolle oplossingen. Een inclusieve transitie is alleen haalbaar als alle betrokkenen zich maximaal inzetten. Dat vraagt om te denken over de eigen grenzen en belangen. Alleen dan kan sprake zijn van een energietransitie waarbij iedereen meedoet en waarvan iedereen profiteert.

Maak gebruik van onze ondersteuning

Neem contact op

telefoon en schrijfblok op een bureau

Wilt u meer informatie over de aanpak Inclusieve Energietransitie? Neem dan contact op met Kim Kizselnik.