Onderwerpen

Snel naar

 • Energie-infrastructuur

  De komende jaren wordt meer duurzame energie opgewekt en gaan nieuwe woonwijken en bedrijven van het gas af. Hierdoor is er behoefte aan een zwaardere energie-infrastructuur en slimmer gebruik van de beschikbare capaciteit.  De provincie ziet het als haar taak om te zorgen dat hiervoor een goede onderlinge afstemming op regionaal en landelijk niveau is.

 • Energie voor iedereen

  Op dit moment kan niet iedereen de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Met de aanpak Inclusieve Energietransitie ondersteunt de provincie collectieve verduurzamings- en duurzame opwek projecten met expertise en financiering om haalbaarheid en betaalbaarheid te garanderen.

 • Mobiliteit en energie

  De provincie Utrecht zet zich om de mobiliteit in de regio te verduurzamen. We richten ons daarbij op de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor voertuigen en het opwekken van duurzame energie langs, boven of op de wegen en paden van de provincie

 • Participatie

  De provincie Utrecht biedt gemeenten ondersteuning bij de participatie van energieprojecten, met begeleiding, juridische ondersteuning, visualisaties, onafhankelijke toetsing op financiële participatie en co-financiering.

 • Verduurzaming bedrijven

  Bedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan de energietransitie én de vruchten plukken van deze transitie.  De provincie Utrecht werkt actief, verbindend en faciliterend mee aan energiebesparing en -opwek bij bedrijven, samen met brancheverenigingen, bedrijvencollectieven, energiecoöperaties en andere overheden.

 • Verduurzaming woningen

  Om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale provincie te kunnen zijn moeten ook woningen verduurzaamd worden. De provincie werkt hierin nauw samen met gemeenten en woningcorporaties. We ondersteunen met kennis en financiering en brengen initiatiefnemers samen.