Proclaimer

De provincie Utrecht houdt haar websites zo actueel en compleet mogelijk. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hiervoor onze leidraad. Desondanks kunt u aan informatie op de websites geen rechten ontlenen. De provincie Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van haar websites. De provincie Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Meld eventuele fouten

Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is? Neem dan svp contact met ons op. Binnen 2 tot 10 werkdagen handelen wij uw melding af.

Privacy

De provincie Utrecht respecteert de privacy van bezoekers op haar websites. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming  externe link (AVG) behandeld. Wij behandelen uw mail conform onze gedragslijn e-mail. Door bezoekers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en worden daarna altijd vernietigd.

Auteursrecht

De provincie Utrecht bezit het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen en films van haar websites. Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Utrecht, behoudens wettelijke uitzonderingen.