Grootschalige opwek van zonne- en windenergie

De provincie Utrecht streeft naar een duurzame energievoorziening, waarbij in 2030 minimaal 55% van de elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Voor een succesvolle energietransitie is energie van zon én wind nodig. Het liefst wekken we evenveel wind- als zonne-energie op. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Zonne-energie levert namelijk relatief weinig op in de winter, maar juist veel in de zomer. Bij windenergie is dit omgekeerd. Daarnaast kan het zowel ’s nachts als overdag waaien, terwijl de zon alleen overdag schijnt.  

Daarom bieden we in de provincie ruimte voor windturbines en zonneweides, maar ook voor zon op dak. De provincie wekt zelf geen grootschalige energie op, maar ondersteunt gemeenten en initiatiefnemers, zoals energiecoöperaties. 

Nieuws

Nieuwsoverzicht grootschalige opwek zonne- en windenergie
Nieuwsoverzicht grootschalige opwek zonne- en windenergie

Neem contact op

  • Windenergie: Heeft u vragen over ons beleid, subsidies of over onze ondersteuning bij participatie? Stuur dan een e-mail naar: windenergie@provincie-utrecht.nl. Wij nemen dan contact met u op. 
  • Zonnevelden: Voor vragen over zonnevelden of het aanvragen van een vergunning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Zij zijn bevoegd gezag hiervoor. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium contact op te nemen met de gemeente waar u een zonneveld wilt gaan realiseren. Alle aanvragen voor zonnevelden beoordelen wij samen met de gemeente.  Voor vragen over provinciaal beleid en projecten kunt u mailen naar zonnevelden@provincie-utrecht.nl.  
  • Voor energiecoöperaties: Energiecoöperaties die behoefte hebben aan advies of ondersteuning bij hun plannen voor windenergie kunnen contact opnemen met het Projectbureau Energie van Utrecht.