Monitoring energietransitie

De provincie Utrecht heeft als doel om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Maar waar staan we nu? Die informatie is te vinden in de energiemonitor en de projectmonitor. Deze informatie is tot 1 juni 2022 bijgewerkt.

Energiemonitor

De monitor energietransitie volgt de ontwikkeling van de energietransitie in onze provincie. De energiemonitor gebruikt daarvoor de volgende indicatoren:

 • Aardgasvrije woningen: het aantal aardgasvrije woningen in de provincie
 • CO2-uitstoot: energiegerelateerde CO2-uitstoot (mobiliteit, gebouwde omgeving)
 • Emissievrije voertuigen: aantal emissievrije voertuigen in de provincie
 • Energiekosten per woning: gemiddelde energiekosten als percentage van het netto inkomen per huishouden
 • Finaal energiegebruik: energiegebruik door eindverbruikers bij mobiliteit en gebouwde omgeving
 • Hernieuwbare opwek: productie hernieuwbare opwek per technologie (zon, wind, biomassa, biogas, warmte)
 • Laadpunten: aantal (publieke) laadpunten in de provincie 
 • Mobiliteit: brandstofgebruik sector mobiliteit (o.a. diesel, benzine en biobrandstoffen)

De cijfers worden gepresenteerd op basis van gemeten en samengevoegde waarden (dit zijn alle cijfers opgeteld). Voor deze monitor gebruiken we vooral de volgende bronnen: de landelijke Klimaatmonitor (RWS) en het CBS, aangevuld met publieke data vanuit RVO.

Bekijk de cijfers* van de energiemonitor.

Projectmonitor

De projectmonitor geeft een prognose van de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie voor de komende jaren. Daarbij gaan we uit van bij ons bekende projecten: alleen initiatieven met een initiatiefnemer en waar de locatie van bekend is worden opgenomen. Het projectoverzicht betreft zonnestroom, windenergie en hernieuwbare warmte. De projectmonitor geeft per technologie en per fase in het ontwikkeltraject (operationele projecten en nog te realiseren projecten) een overzicht van de te verwachte en geschatte (hernieuwbare) energieopwekking. De getallen in de projectmonitor kunnen afwijken van de getallen in de opbouw van de biedingen van de drie RES-regio’s.

De projectmonitor omvat de volgende indicatoren:

 • Projecten zon-op-dak grootschalig (dakopstelling)
 • Projecten grootschalige zonneparken (veldopstelling)
 • Projecten wind op land
 • Projecten grootschalige duurzame warmte

Bekijk de cijfers* van de projectmonitor.

* Disclaimer: de cijfers zijn met uiterste zorg samengesteld en geven een zo nauwkeurig mogelijke indicatie; er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Neem contact op

Sander Meppelink

Heeft u vragen over de monitor? Neem dan contact op met Sander Meppelink, specialist klimaatmonitoring.

Telefoon: 06 50 05 28 72
E-mail: sander.meppelink@provincie-utrecht.nl