Kleine vve's

Als gemeente of woningcorporatie is het een hele klus om kleine vve’s te betrekken bij de energietransitie. Overzicht ontbreekt en met maximaal 7 woningen loont het renovatieproces vaak niet. Hierdoor blijft deze groep met hoge energiekosten zitten, terwijl het ook anders kan.

Interactieve kaart

Provincie Utrecht heeft een interactieve, online kaart waarop gemeenten en woningcorporaties kunnen zien hoeveel vve’s in een gemeente gevestigd zijn, en wat voor een soort vve's er in een buurt zijn. De kaart is handig voor gemeenten die een wijkuitvoeringsplan starten of voor wooncorporaties die er onderhoud gaan plegen. Stuur een e-mail naar energietransitie@provincie-utrecht.nl om toegang tot de interactieve kaart te krijgen.

Subsidie voor energiebesparing en energieopwekking bij woningen

De Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET 2021) heeft een regeling (zie Energiebesparing, energie-efficiënte warmtesystemen en hernieuwbare energieopwekking in en rondom woningen) waarvan  o.a. gemeenten, woningcorporaties en kleine vve’s (maximaal 7 woningen) gebruik kunnen maken als zij een initiatief hebben voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij woningen. Voorwaarde is dat de aanvraag gedaan wordt voor  minimaal 20 woningen die allemaal lid zijn van een kleine vve van maximaal 7 woningen. Die vve's mogen daarbij verspreid liggen over de gemeente.

Tip voor gemeenten

Kijk waar vve's in Wijkuitvoeringsplannen passen en koppel hen aan marktpartijen die helpen om in kaart te brengen wat er nodig is om te verduurzamen. U laat deze marktpartij een subsidieaanvraag opstellen via het aanmeldformulier voor de USET. Zodra de subsidie is toegekend, nemen de vve’s de diensten af die zij geselecteerd hebben: advies bij het clusteren, energieadvies, begeleiding bij selectie van de aannemer en bij het bouwtoezicht. Zo weten de vve’s welke energiemaatregelen zinvol zijn, hoe zij die terugverdienen en hoe ze die door een aannemer kunnen laten uitvoeren.

Neem contact op

Raunieck Hendriks

Wilt u meer informatie over ondersteuning van kleine VvE’s bij energiebesparing? Neem dan contact op met Raunieck Hendriks.