Aanpak netcongestie-oplossingen voor nieuwbouw

Er moeten extra woningen bij komen, maar de filevorming op ons elektriciteitsnet maakt het moeilijk om nieuwe woningbouwprojecten van stroom te voorzien. Welke oplossingen zijn er mogelijk en hoe zien die er dan uit? Oplossingen voor de korte en (middellange) termijn worden onderzocht in negen hiervoor geselecteerde woningbouwprojecten.  

Wat wordt onderzocht 

Een speciale projectgroep van de provincie Utrecht, netbeheerder Stedin, gemeenten en marktpartijen onderzoekt slimme oplossingen en randvoorwaarden binnen de geselecteerde nieuwbouwprojecten. De negen verschillende woningbouwprojecten zijn verdeeld over de zeer korte (tot 2025), korte (tot 2030) en lange termijn (vanaf 2030) en over verschillende gemeenten. Deze projecten zetten allemaal innovatieve oplossingen in om de netbelasting zo laag mogelijk te houden. Zij testen daarbij welke vraagstukken er spelen, wat wel en niet werkt en wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle uitvoering van de oplossingsrichtingen.  

Het doel van deze aanpak is om voor grote en kleine gemeenten of bouwende partijen concrete oplossingen te onderzoeken, zodat zoveel mogelijk projecten doorgang kunnen vinden. De negen deelnemende projecten dragen daarmee bij aan de maatschappelijke opgave van netcongestie in de woningbouw. 

Deel mee in de kennis 

Bent u betrokken bij een nieuwbouwproject met een vergelijkbare vraag, en wilt u op de hoogte worden gehouden van de bevindingen? Meld u aan via netcongestie@provincie-utrecht.nl. Zet in de onderwerpbalk ‘Aanmelding voor kennisdeling netcongestie-oplossingen nieuwbouw’.

Oplossingen voor de zeer korte termijn tot 2025

Voor projecten die op zeer korte termijn stroom nodig hebben, wordt er onder andere gekeken naar een flexibel elektriciteitscontract, het gebruik van batterijen en groepscontracten. In deze projecten worden zulke oplossingen onderzocht: 

 • De Nieuwe Stad/ kamer 10 in Amersfoort

  • Hoogbouw met een lift  

  • Met voorzieningen

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Hybride WKO 

  • Aquathermie 

  • Collectieve batterij 

  • Slim laden 

  • Zonnepanelen 

  Nieuwbouw in Amersfoort: De Nieuwe Stad Kamer 10
 • Vathorst/ Bovenduist in Amersfoort

  • Grote gebiedsontwikkeling 

  • In fase 1 komen er 300 verplaatsbare woningen 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Op korte termijn geschikt maken voor een flexibel elektriciteitscontract of 

  • Op lange termijn netneutraal door meerdere kleinverbruiksaansluitingen

  Nieuwbouw in Amersfoort: Vathorst Bovenduist
 • Asch van Wijckschool in Utrecht

  • Renovatie van een basisschool 

  • Voorbeeld voor andere scholen 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Grote batterij in combinatie met kleinverbruiksaansluiting of 

  • Kleine batterij in combinatie met capaciteitsbeperkend contract of 

  • Eerst kleinverbruiksaansluiting met een grote batterij en daarna capaciteitsbeperkend contract met kleine batterij in onderzoek

  Asch van Wijkschool in Utrecht
 • Zorgcentrum Marco Polo in Utrecht

  • Klein zorgcentrum met verschillende functies 

  • 240 woningen

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Capaciteitsbeperkend contract 

  • Hybride warmte-koudeopslag 

  • Slimme sturing op piekmomenten 

  • Groepscontract 

  • Warmtebuffer 

  • Batterij

  Zorgcentrum Marco Polo in Utrecht
 • Cartesius in Utrecht

  • Grote gebiedsontwikkeling 

  • 2500 woningen en voorzieningen 

  • Zeer duurzame wijk 

  • Innovatieve aanpassingen worden getoetst 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek:   

  • Warmtebuffer 

  • Capaciteitsbeperkende contracten 

  • Warmte-koudeopslag.   

  • Groepscontract 

  • Collectieve batterij

  Nieuwbouw in Utrecht: Cartesius

Oplossingen voor de korte termijn tot 2030

Voor projecten die op korte termijn stroom nodig hebben, wordt er onder andere gekeken naar netneutraal bouwen, afstemmen gebruiksprofiel op lokale opwek en nieuwe contractvormen. In deze projecten worden zulke oplossingen onderzocht:  

 • Kop van Isselt in Amersfoort

  • Grote gebiedsontwikkeling 

  • 2000-3000 woningen en voorzieningen 

  • Transformatiegebied van bedrijventerrein naar woonwijk 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Netneutraal bouwen 

  • Aquathermie 

  • Collectieve batterij 

  • Capaciteitsbeperkend contract 

  Nieuwbouw in Amersfoort: Kop van Isselt
 • Dalweg in Soest

  • 200 woningen  

  • Voorzieningen als brandweer, zwembad en gemeentehuis 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Warmtebuffer 

  • Zonnepanelen leveren direct stroom aan zwembad

  Nieuwbouw in Soest: Dalweg
 • Ambacht in Veenendaal

  • Grote gebiedsontwikkeling 

  • 2000-2400 woningen 

  • 10.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek: 

  • Groepscontract 

  • Capaciteitsbeperkend contract 

  • Slim laden 

  Nieuwbouw in Veenendaal: Ambacht

Oplossingen voor langere termijn vanaf 2030

Heeft een project iets langer de tijd? Dan komen netneutrale oplossingen in beeld, waarbij het net zomin mogelijk wordt belast: wat kan er veranderen aan het ontwerp, waardoor de energievraag wordt verlaagd of verplaatst? Zijn er slimmere energieconcepten die ingezet kunnen worden? In deze projecten worden zulke oplossingen onderzocht: 

 • Spoorzone in Bilthoven

  • 500 tot 1000 woningen rondom het spoor 

  • Met kantoren, winkels en andere voorzieningen 

  • Busstation met laadcapaciteit voor zero-emissiebussen 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek:   

  • Netneutrale wijk 

  Nieuwbouw in Bilthoven: Spoorzone
 • Vathorst-Bovenduist in Amersfoort (tweede fase)

  • Grote gebiedsontwikkeling 

  • 3300 woningen 

  • Zelfvoorzienende wijk 

  Oplossingsrichtingen in onderzoek:   

  • Netneutrale wijk 

  • Capaciteitsbeperkende contracten 

  • Collectieve batterij

  Nieuwbouw in Amersfoort: Vathorst Bovenduist

Ter inspiratie: Merwedekanaalzone in Utrecht

Merwedekanaalzone op de kaart

Bij project Merwedekanaalzone in Utrecht wordt onderzocht of een groepscontract met een vaste netgrens een oplossing kan bieden voor de ontwikkeling van het hele gebied. Dit betekent dat alle nieuwe aansluitingen voor grootverbruik en kleinverbruik onder één vaste grens moeten blijven. Dit vraagt om nieuwe technische oplossingen, onderlinge afstemming en intensieve samenwerking.  

Neem contact op

man met laptop en notitieblok

Wilt u meer informatie over netcongestie-oplossingen bij woningbouwprojecten? Neem contact op met Marrit van der Schaar. 

Telefoon: 06 43205500 

E-mail: marrit.van.der.schaar@provincie-utrecht.nl

Nieuws

Nieuwsoverzicht aanpak netcongestie-oplossingen voor nieuwbouw
Nieuwsoverzicht aanpak netcongestie-oplossingen voor nieuwbouw