Energie in Smitsveen

Het project Energie in Smitsveen in de gelijknamige wijk in Soest heeft veel inzichten opgeleverd over het betrekken van inwoners in kwetsbare wijken. Om iedereen te laten meedoen aan de energietransitie bundelden gemeente Soest, Duurzaam Bouwloket, bewonersinitiatief Energie Actief Soest, welzijnsorganisatie Balans, woningcorporatie Portaal, Schuldhulpmaatje Soest, vrijwilligersorganisatie Present, HipHelpt, de Hogeschool Utrecht en de provincie Utrecht hun krachten. Ze organiseren acties om energie te besparen en onderzoeken wat bewoners zelf kunnen doen of nodig hebben van anderen. Met de stijging van de energierekeningen is de urgentie om energie te besparen des te groter, zeker voor mensen met een kleine beurs. De provincie betaalt het gros van de projectkosten, zodat ook andere gemeenten kunnen leren van de lessen uit Smitsveen.

Succes

Het project Energie in Smitsveen is officieel afgerond op 15 mei 2023. Er zijn flink wat successen behaald. Uiteindelijk hebben 750 gezinnen kleine energiebesparende maatregelen genomen, zoals het plakken van radiatorfolie en tochtstrips, en het installeren van waterbesparende douchekoppen. Het is nu overgedragen aan de wijkbewoners, die het project voortzetten. 

Toolbox

De oogst van dit project is voor iedereen beschikbaar. In de toolbox Energie in Smitsveen vindt u een handreiking om samenwerking tussen organisaties te bevorderen, een onderzoeksverslag, tips en handige tools. 

Energie besparen is een feest in Smitsveen.

Neem contact op

Raunieck Hendriks

Voor meer informatie over het project Energie in Smitsveen kunt u contact opnemen met Raunieck Hendriks.