Leer- en doekring energiearmoede

Het doel van de provincie Utrecht is om een inclusieve energietransitie te realiseren. Een energietransitie waarbij het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is om mee te doen en te profiteren van opbrengsten van duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Wij ondersteunen hierbij gemeenten om zelf aan de slag te gaan. Met een leer- en doekring hebben deelnemende gemeenten zelfstandig gewerkt aan een lokaal plan van aanpak voor de opgave energiearmoede. 

De aanpak leer- en doekring energiearmoede

Aan de hand van een generieke routekaart, hebben deelnemende gemeenten een lokaal, meerjarig en integraal plan gemaakt rondom de aanpak energiearmoede. De generieke routekaart bestaat uit een stappenplan die is opgebouwd uit opdrachten, vragen, voorbeelden en tips. Door het gezamenlijk doorlopen van dit programma, is de opbrengst een door hen zelf ontwikkelde -voor hun eigen gemeente toegepaste - aanpak.

Experts deelden kennis op bijvoorbeeld het gebied van monitoring en het bereiken van inwoners. Er waren voorbeelden van interventies, projecten en aanpakken elders in het land én er was ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het actiegericht programma bestond uit drie gezamenlijke werksessies afgewisseld met drie Q&A-bijeenkomsten en een verdiepingssessie. Als voorbereiding op de werksessies ontvingen de gemeenten een werkboek, op basis waarvan de gemeenten hun lokale plan konden vormgeven. Zo werd houvast geboden en konden ze effectief stappen zetten.

Uitkomsten

Uit dit programma bleek dat energiearmoede  een complex vraagstuk is met financiële, sociale en gezondheidsconsequenties. Er zijn al veel goede voorbeelden, u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Verder is het belangrijk dat u weet hoe u de doelgroep bereikt, de effectiviteit meet én tussentijds durft bij te sturen. De uitkomsten staan hier kort toegelicht.

Neem contact op

telefoon en schrijfblok op een bureau

Wilt u meer informatie over de uitkomsten van de leer- en doekring energiearmoede? Neem dan contact op met Kim Kizselnik, publiek ondernemer inclusieve energietransitie.