Bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden is een innovatie. Bidirectioneel laden betekent dat de accu van een elektrische auto elektriciteit terug kan leveren aan het laadpunt. Die elektriciteit kan worden gebruikt in een woning of teruggeleverd worden aan het netwerk. De accu van de auto kan dan gebruikt worden als thuisaccu. Recent is een Europese standaard voor bidirectioneel laden vastgesteld. De verwachting is dat dit de ontwikkeling ervan gaat versnellen. Er zijn al verschillende automerken bezig met de ontwikkeling van auto's die thuis bidirectioneel geladen kunnen worden.

Verbeteren balans stroomnet

Bidirectioneel laden is in opkomst bij bedrijven die een vloot aan voertuigen hebben zoals deelauto’s, leaseauto’s of bussen. Daarbij wordt (terug)geleverd aan en van het netwerk met als doel om de balans van het net te verbeteren en netcongestie te verminderen. In de stad Utrecht zijn al ervaringen opgedaan en wordt een grote uitbreiding van de vloot verwacht in 2024. Bij Utrecht Science Park, ASR en Triodosbank zijn al laadpleinen geïnstalleerd die bidirectioneel kunnen laden. 

Financiële voordelen

Er kunnen ook financiële voordelen worden gehaald bij het gebruik van bidirectioneel laden in combinatie met dynamische energiecontracten. Bij bidirectioneel laden aan een openbaar laadpunt kan de energie teruggeleverd worden aan het netwerk. Daarvoor ontvangt de eigenaar van de auto dan een vergoeding. 

Voor iedereen bereikbaar

De provincie Utrecht draagt actief bij aan onderzoektrajecten om bidirectioneel laden op te schalen en voor alle inwoners van de provincie bereikbaar te maken. Alle nieuwe laadpunten die in de publieke ruimte worden geplaats kunnen in de toekomst volgens de nieuwe standaard bi-directioneel laden. Ook de laders bij het huis voor de provincie zijn hier al klaar voor.

 

Neem contact op

Roelof Mulder

Wilt u meer informatie over het bidirectioneel laden? Neem contact op met Roelof Mulder, programmamanager Energietransitie in Mobiliteit