Bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden is een slimme innovatie. Bij bidirectioneel laden wordt duurzame energie opgeslagen in elektrische auto’s. Via een slimme laadpaal kan die energie op een later moment ook weer teruggeleverd worden. Dit zorgt voor flexibiliteit en kan een bijdrage leveren aan het balanceren van het net.

Smart Solar Charging

In Smart Solar Charging van onder andere We Drive Solar en Stedin is gewerkt aan een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

In het project ROBUST wordt het bidirectioneel laden daadwerkelijk getest in de Utrechtse Cartesiusdriehoek. Provincie Utrecht is onderdeel van het ROBUST-consortium dat dit onderzoekt.

 

Neem contact op

Roelof Mulder

Wilt u meer informatie over het bidirectioneel laden? Neem contact op met Roelof Mulder, programmamanager Energietransitie in Mobiliteit