Roadmap slimme energiesystemen

In regio Utrecht werkt een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen actief aan oplossingen waarmee slimmer de bestaande netcapaciteit gebruikt kan worden. Het energiesysteem moet zo betrouwbaar, veilig, efficiënt, betaalbaar, slim, integraal en maatschappelijk gedragen worden. Er is een roadmap opgesteld waarin concrete activiteiten staan om dit doel te bereiken. De provincie Utrecht werkt hier actief aan mee.

Bekijk de roadmap

Het slimme en toekomstbestendige energiesysteem bestaat uit opwek, opslag, conversie, transport en gebruik van energie in de gebouwde omgeving. Hierbij wordt flexibele uitwisseling van elektriciteit aangemoedigd en gefaciliteerd. Schaalbare oplossingen worden gestimuleerd en gebruikers in staat gesteld om zelf maatregelen te nemen om duurzaam invulling te geven aan de energiebehoefte.

Lancering

Huib van Essen, Warmold ten Zijthoff, Mart van Bracht, Brendan de Graaf en Arjan van den Born op de bijeenkomst waarbij de roadmap werd gepresenteerd.

De roadmap is begin april 2023 gelanceerd door Huib van Essen, gedeputeerde van de energietransitie, Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Stedin, Mart van Bracht, directeur systeemintegratie TKI Energie, Brendan de Graaf, directeur Lyv Energy Management Solutions en Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region.  

Neem contact op

Bastiaan de Jonge

Wilt u meer weten over de roadmap? Neem contact op met Bastiaan de Jonge: