Wet- en regelgeving energietransitie

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels (energie, afval, geur). Bedrijven moeten in bepaalde situaties een melding doen of een vergunning aanvragen. Het doel van wet- en regelgeving is energiebewustzijn creëren, energieverbruik reduceren en verduurzamen. Wettelijke kaders zijn vooral opgesteld voor grote en middelgrote bedrijven en instellingen of voor bedrijven en instellingen die veel energie verbruiken. 

Belangrijkste wetten en regels

Hieronder staan de belangrijkste wetten en regels voor milieu en energie, gericht op bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Kijk in de Wetchecker Energiebesparing van RVO of uw onderneming verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen.  

Neem contact op

Rubin Straalman

Wilt u meer informatie over wet- en regelgeving voor bedrijven? Neem contact op met Rubin Straalman.