Data en digitalisering

Het gebruik van data is van cruciaal belang voor gemeenten die hun woningvoorraad planmatig willen verduurzamen. Hiermee kunnen zij inzicht krijgen in energieverbruikspatronen, bouwkenmerken en sociaaleconomische context. Inzichten die nuttig zijn om een efficiënte strategie per buurt te ontwikkelen en de prioriteiten te bepalen.  Ook is het hiermee makkelijker om de meest geschikte technologieën en benaderingen te kiezen.