Mini-warmtenetten

Mini-warmtenetten verdienen een plek als warmteoplossing tussen de individuele oplossing en de warmtenetten. Onder mini-warmtenetten vallen gedeelde bodemlussen voor 2 tot 5 woningen (lichte variant) en gedeelde energiesystemen voor een 50-tal woningen met minimaal een gezamenlijke warmtepomp (zware variant). Een mini-warmtenet biedt in potentie voordelen ten opzichte van de individuele warmtepomp.

Onderzoek

Samen met de gemeenten Leusden en Zeist heeft de provincie Utrecht onderzocht wat er nodig is om mini-warmtenetten een grotere rol te laten spelen in de overstap naar fossielvrij verwarmen. Dit rapport vindt u hier: Eindrapport verkenning mini-warmtenetten. 

Neem contact op

Brigit Valentijn

Wilt u meer weten over mini-warmtenetten? Neem dan contact op met Brigit Valentijn: