Kansrijke initiatieven voor mini-warmtenetten in onderzoek

De provincie Utrecht zet zich in voor de ontwikkeling van kansrijke initiatieven voor kleine warmtenetten, die tussen de 2 en 100 woningen bedienen. Momenteel verkent een onderzoeksbureau potentiële initiatieven, om de provincie te ondersteunen bij haar duurzaamheidsdoelstellingen.  
 

Het doel van deze verkenning is om bij ongeveer 10 initiatieven een quickscan te doen, waarbij de 3 tot 5 meest veelbelovende projecten vervolgens verder worden ondersteund. Op deze manier wordt kennis opgedaan waar gemeenten later gebruik van kunnen maken.  

12 initiatieven bekend

Op dit moment zijn er 12 concrete initiatieven bekend die in aanmerking komen voor de pilot. Van deze 12 zijn er een stuk of zeven heel kansrijk, de overige vijf zijn wat ingewikkelder van aard. De mogelijkheid bestaat dat we met deze laatste groep wellicht op langere termijn een pilot gaan doen. De definitieve selectie van initiatieven voor de pilot wordt eind april bekend gemaakt.  

De provincie Utrecht staat achter de ambitie van het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat in 2050 woningen en gebouwen niet meer verwarmd en gekoeld worden met behulp van fossiele brandstoffen. Mini-warmtenetten worden gezien als een veelbelovend alternatief, met name in buurten waar geen collectief warmtenet kan komen en waar de bebouwing dicht op elkaar staat.  

Meer weten

De resultaten van het onderzoek worden actief gedeeld met de gemeenten en gepubliceerd op deze website.