Samen aan de slag met verduurzamen van (bestaande) woningen

De samenwerking in het Energie Diensten Centrum werpt zijn vruchten af: in 13 Utrechtse gemeenten gaat de organisatie ’Winst uit je woning‘ aan de slag om woningeigenaren de komende jaren te helpen bij het isoleren van hun woning. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die in februari van dit jaar in de markt is gezet.

Bouwvakker sjouwt met isolatiemateriaal

Gedeputeerde Huib van Essen: “Met het resultaat van deze aanbesteding maken we een grote stap in het verduurzamen van onze woningvoorraad. De komende jaren zetten we ons in om woningeigenaren te helpen hun woning te isoleren. Het gaat in totaal om een potentieel bereik van 70.000 woningeigenaren. Een grote stap om verduurzamingsimpact te realiseren.”

De aanpak van Winst uit je woning

Winst uit je woning biedt alle inwoners met een grondgebonden koopwoning hulp aan, en zal de inwoners die op het aanbod ingaan zoveel mogelijk ontzorgen. Het aanbod verschilt voor drie doelgroepen. Woningeigenaren die energietoeslag ontvangen, krijgen een ruimer aanbod dan woningeigenaren met een grondgebonden koopwoning met een waarde hoger dan de gemiddelde WOZ-waarde van hun gemeente. De eerste actie worden verwacht na de zomervakantie. Een deel van de woningen kan voor het nieuwe stookseizoen zijn geïsoleerd. In overleg met lokale energie-initiatieven wordt gekeken naar een zo effectief mogelijke aanpak.  
De gemeenten helpen inwoners met het isoleren van hun woningen met een bijdrage vanuit het Nationaal Isolatieprogramma en middelen die de Provincie Utrecht beschikbaar stelt.  

Samen sterker

Aan de aanbesteding deden de volgende gemeenten mee; Baarn, Bunnik, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Rhenen, Ronde Venen, Soest, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en Woudenburg. De gemeenten Leusden is op een later moment aangehaakt en mogelijk volgen er de komende tijd meer gemeenten. Doordat deze gemeenten de krachten bundelen kunnen ze zowel woningeigenaren als ondernemers een interessant aanbod doen. Daarnaast delen de gemeenten de werkzaamheden. Dat bespaart tijd en kosten.

Energie Diensten Centrum

Het Energie Diensten Centrum is een samenwerking tussen de provincie en 23 gemeenten gericht op het verduurzamen van woningen. Binnen het EDC wordt kennis, ervaring, data, tools en middelen gedeeld. Het EDC kan ook optreden als penvoerder bij gezamenlijke inkoop, subsidieaanvragen en het afsluiten van contracten met marktpartijen. Binnen het EDC kunnen samenwerkingspartners er ook voor kiezen om in een kleiner verband samen te werken, zoals bij deze aanbesteding is gebeurd.  

Wilt u geen nieuws over de energietransitie in de provincie Utrecht missen? Abonneer u op onze nieuwsservice en u ontvangt alle nieuwsberichten in uw mailbox.