Samenwerken aan een nieuwe standaard voor energiehubs

Woensdag 25 oktober 2023 kwamen ruim 40 deelnemers naar onze eerste community of practice voor energiehubs: zowel beleidsmedewerkers als ondernemers die betrokken zijn bij een ondernemerscollectief op een bedrijventerrein. Door een energiehub te starten kunnen ondernemers, ondanks de momenteel beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, elkaar en zichzelf verder helpen door vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Tijdens de bijeenkomst vertelde Stedin over recente ontwikkelingen, deelden ondernemers en beleidsmedewerkers ervaringen en werden belemmeringen besproken (en soms ook opgelost). De provincie en Stedin weten nu nog beter hoe zij deze initiatieven het beste kunnen ondersteunen. 

Opbrengst van de bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst is in werkgroepen onder andere gesproken over het informeren en betrekken van ondernemers op een bedrijventerrein, kennisdeling binnen de community en data-verzameling en -deling bij haalbaarheidsonderzoeken. Hieruit volgden concrete hulpvragen die zoveel mogelijk worden verwerkt op de website www.energietransitieutrecht.nl/energiehub. Ook komen ze aan bod tijdens de volgende community of practice begin 2024. 

Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen 

De provincie Utrecht ondersteunt bedrijven die in een energiehub willen samenwerken en heeft daarvoor in samenwerking met Stedin de Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen ontwikkeld. De precieze uitwerking van de aanpak geven we samen met gemeenten en ondernemers vorm. Zij weten immers het beste wat zij nodig hebben. De community of practice is daarbij een belangrijk instrument. 

Begeleiding in vier fases 

Door samen te werken in een energiehub creëren ondernemers gezamenlijk ruimte op het elektriciteitsnetwerk om bijvoorbeeld te groeien of zonnepanelen te leggen. Dat vraagt van hen dat zij data van hun bedrijfsvoering delen, en soms zelfs productieprocessen op elkaar afstemmen.  Dat is een lastige stap. In de Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen worden geïnteresseerde ondernemers in vier fases begeleidt. In fase 1 kijken we naar individuele oplossingen en ondersteunen we het verkennen van een collectief. In fase 2 onderzoeken we wat de mogelijke voordelen zijn van een energiehub voor de verschillende partijen die concreet met elkaar willen samenwerken. In fase 3 ondersteunen bij het uitwerken van de business case, het kiezen van een organisatievorm en energie-managementsysteem, het opstellen van contracten en het regelen van de financiering. Fase 4 is de fase van een gerealiseerde energiehub. Overkoepelend delen we ervaringen met energiehubs om gezamenlijk toe te werken naar een nieuwe standaard.  

Meer weten? Kijk op www.energietransitieutrecht.nl/energiehub