Subsidie energietransitie nu ook voor lokale distributie van elektriciteit

Om de energietransitie te versnellen stimuleert de provincie met behulp van subsidie initiatieven voor (collectieve) energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Deze subsidieregeling – de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Utrecht (UsET)- wordt regelmatig aangepast om ervoor te zorgen dat hij aansluit bij de laatste ontwikkelingen. Vanaf nu is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor het voorbereiden van een investeringsproject in bijvoorbeeld lokale distributie van elektriciteit zoals een energiehub.

Een initiatiefnemer die bijvoorbeeld een energiegemeenschap of een energiehub wil opzetten, kan met de aangepaste regeling subsidie krijgen voor de aanschaf van een energiemanagementsysteem of een batterij. Het maximale bedrag dat voor deze regeling aangevraagd kan worden is verhoogd van 150.000 euro naar 250.000 euro. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie voor zo'n project blijft.  

Gedeputeerde Huib van Essen: “Het is goed om te zien dat er in onze provincie al veel gebeurt op het gebied van de energietransitie. Toch blijft het probleem dat de capaciteit van het elektriciteitsnet moeite heeft met de vraag en aanbod van elektriciteit. Voor bedrijven en collectieven kan het een oplossing zijn om een lokaal energienetwerk te starten. Dan wordt de energie die ter plekke wordt opgewekt ook op die locatie wordt gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een energiehub, of in een energiegemeenschap. Met de aanpassingen in de subsidieregeling helpen we deze initiatieven op weg.”  

Andere wijzigingen

Voor 2024 is er voor de subsidieregeling een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar. Er kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tot en met 31 december 2024. Dit jaar gebruiken we voor de meeste aanvragen een ondergrens van €10.000. Voor innovatieprojecten is de ondergrens gesteld op € 25.000. Het is daarbij niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het voorbereiden van een innovatieproject. Bij aanvragen die gericht zijn op het plaatsen van zonnepanelen als er asbest wordt verwijderd of als de dakconstructie wordt versterkt, blijft de ondergrens op € 1.000.

Doelgroep UsET 

De subsidiemogelijkheden in de UsET zijn vooral gericht op gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemerscollectieven en bewonersinitiatieven die projecten opzetten om (collectief) energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. Meer informatie over de UsET en de voorwaarden voor de subsidie vindt u op Subsidie energietransitie

Particulieren

Particulieren kunnen terecht bij hun eigen gemeente of bij het lokale energieloket. Ook kunt u via de subsidie- en financieringswijzer van RVO zoeken naar subsidies gericht op particulieren.