Webinar over stimuleringsregeling Verduurzamen en onderhoud huurwoningen

Ook particuliere verhuurders zijn bezig om hun woningvoorraad te verduurzamen. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Er is subsidie van het Rijk en ondersteuning van de provincie. Wilt u er meer over weten? Kijk dan het webinar terug dat op 14 december 2023 georganiseerd was door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij het webinar is ook Raunieck Hendriks aanwezig, ‘onze eigen’ projectleider energie besparen.

Inhoud webinar

Tijdens het webinar hoort u van het Ministerie van BZK wat er wanneer verwacht wordt van de verhuurders, RVO vertelt meer over de inhoud en de voorwaarden van de subsidieregelingen. Raunieck gaat in op de acties die de provincie samen met de Utrechtse gemeenten heeft ondernomen om de verhuurders te informeren. Ook komt natuurlijk het Steunpunt voor particuliere verhuurders aan bod, dat in opdracht van de provincie is opgericht door het Duurzaam Bouwloket. Dit Steunpunt geeft gratis en onafhankelijk telefonisch advies.