Digital Twin als stap naar een energiehub

In Amersfoort onderzoeken ondernemers op bedrijvenpark ‘De Wieken Vinkenhoef’ of het haalbaar is om met elkaar een energiehub te starten. De ondernemers hebben een digital twin (een digitale kopie) van het bedrijventerrein laten maken om inzicht te krijgen in het huidige energiesysteem en om te kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in een energiehub.

Zaal kijkt naar presentatie Netcongestie en digital twin De Wieken Vinkenhoef

Wat is een energiehub

In een energiehub wordt door slim te sturen een lokaal energiesysteem gecreëerd, waarin de vraag naar energie en het aanbod van energie in balans zijn. De benodigde energie wordt lokaal opgewekt. Een teveel aan energie kan eventueel worden opgeslagen om later te gebruiken of om te zetten in bijvoorbeeld warmte of waterstof (conversie).

Zo’n lokaal energiesysteem is op korte termijn nodig omdat het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft om te kunnen voldoen aan de huidige vraag en aanbod van elektriciteit. Ondernemers kunnen daardoor momenteel geen zwaardere aansluiting krijgen op het net om te verduurzamen of uit te breiden. Zo'n lokaal energiesysteem ontlast het bovenliggende elektriciteitsnet en schept mogelijkheden voor de ondernemers.  

Digitaal experimenteren met een digital twin

Om te bepalen wat het optimale energiesysteem is voor De Wieken Vinkenhoef moet breder worden gekeken dan alleen naar elektriciteit. Daarbij komt de digital twin van pas: een interactief hulpmiddel waarmee je digitaal kunt experimenteren. Zo kunnen de ondernemers zien wat het effect is op het energiesysteem als ze de mobiliteit verduurzamen door ‘slim’ te laden (op een tijdstip dat er weinig vraag is naar elektriciteit). Ze kijken ook hoe ze de energie op een andere manier kunnen benutten, bijvoorbeeld door de energie op te slaan in een batterij of om te zetten in waterstof of warmte. Ook wordt voor ondernemers duidelijk wat een interessante groep is om een verdere verkenning naar een energiehub mee te starten.

Samenwerking

De digital twin voor De Wieken Vinkenhoef wordt ontwikkeld door het innovatieve bedrijf ZEnMo, in samenwerking met de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en het parkmanagement van De Wieken Vinkenhoef. Een eerste versie van de digital twin is op 6 juni 2024 gepresenteerd op een bijeenkomst voor ondernemers over de mogelijke oplossingen voor netcongestie. Tijdens die bijeenkomst gingen wethouder Willem-Jan Stegeman (gemeente Amersfoort), gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht), Warmold ten Zijthoff (Stedin), Auke Hoekstra (ZEnMo) en Frank van de Pol (Applied Medical), met elkaar in gesprek over de huidige situatie rond netcongestie, het belang van slimme oplossingen en samenwerking.  

Bestuurders in gesprek tijdens bijeenkomst
De bestuurders in gesprek

Meer weten

De ervaring die wordt opgedaan met de digital twin wordt gebruikt om de Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen verder aan te scherpen. De aanpak is ontwikkeld door provincie Utrecht, Stedin en gemeenten. Meer weten over de aanpak? Kijk dan op Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen.

Wilt u geen nieuws over de energietransitie in de provincie Utrecht missen? Abonneer u op onze nieuwsservice en u ontvangt alle nieuwsberichten in uw mailbox.