Slimme oplossingen voor netcongestie in onderzoek bij woningbouwprojecten

Er moeten extra woningen bij komen, maar de filevorming op ons elektriciteitsnet maakt het moeilijk om nieuwe woningbouwprojecten van stroom te voorzien. Welke oplossingen zijn er mogelijk en hoe zien die er dan uit? In opdracht van de Energy Board pakt de provincie Utrecht samen met netbeheerder Stedin, de gemeente Utrecht en andere betrokkenen in de regio Utrecht dit vraagstuk aan. Vanaf begin 2024 onderzoekt deze projectgroep bij negen hiervoor geselecteerde nieuwbouwprojecten slimme oplossingen en randvoorwaarden voor de korte, middellange en lange termijn. De kennis die dit oplevert, deelt de projectgroep met soortgelijke projecten.   

9 woningbouwprojecten

De geselecteerde woningbouwprojecten in de provincie Utrecht zijn zowel kleinschalige projecten, zoals een school, een zorgcentrum en flexwoningen, als grootschalige projecten. Denk hierbij aan gebiedsontwikkelingen met woontorens en voorzieningen.  

Voor projecten die op korte termijn stroom nodig hebben, wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een flexibel elektriciteitscontract, het gebruik van batterijen en groepscontracten. Zulke oplossingen worden onderzocht voor de korte termijn bij: De Nieuwe Stad/ kamer 10 in Amersfoort, Vathorst/ Bovenduist in Amersfoort, Asch van Wijckschool in Utrecht, Zorgcentrum Marco Polo in Utrecht en Cartesius in Utrecht. 

Heeft een project iets langer de tijd? Dan komen netneutrale oplossingen in beeld, waarbij je het net zo min mogelijk belast: wat kun je veranderen aan het ontwerp, waardoor de energievraag wordt verlaagd of verplaatst? Zijn er slimmere energieconcepten die we kunnen inzetten? Voor de (middel)lange termijn worden dergelijke oplossingsrichtingen onderzocht bij Kop van Isselt in Amersfoort, Ambacht in Veenendaal, Spoorzone in Bilthoven en Dalweg in Soest.  

Naast deze negen geselecteerde projecten loopt er al een project bij Merwedekanaalzone in Utrecht. Bij dit project wordt onderzocht of een groepscontract met een vaste netgrens een oplossing kan bieden voor de ontwikkeling van het hele gebied. Dit betekent dat alle nieuwe aansluitingen voor grootverbruik en kleinverbruik onder één vaste grens moeten blijven. Dit vraagt om nieuwe technische oplossingen, onderlinge afstemming en intensieve samenwerking. Een interessant voorbeeld voor andere projecten. 

Kennisdeling in 2024 

Nieuwbouwprojecten met vergelijkbare vragen nodigt de projectgroep in de loop van 2024 uit om aan te sluiten bij deze geselecteerde projecten voor kennisdeling. We organiseren hiervoor werksessies waarin we deelnemers vragen om kennis en ervaringen te delen. Werkt u aan een project en heeft u vergelijkbare vragen? Sluit dan aan bij een van de werksessies in de loop van 2024. Hou hiervoor onze website in de gaten. 

Projecten waarbij, net zoals bij het project Merwedekanaalzone, een vergelijkbaar groepscontract een oplossing lijkt te zijn, worden in 2024 uitgenodigd om mee te kijken met dit project in een Community of Practice (CoP) gericht op actieve kennisdeling. Hierover vindt u meer informatie op deze website, zodra de data bekend zijn.  

Vragen 

Heeft u vragen, neem dan contact op via netcongestie@provincie-utrecht.nl.