Snel en slim laden voor iedereen

Een uitgebreid netwerk aan laadpunten is nodig voor de transitie naar duurzame mobiliteit. Daarom werkt de provincie Utrecht samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland aan de ontwikkeling van de laadinfrastructuur. Gezamenlijk is de aanleg en exploitatie van 600 snellaadpunten aanbesteed. De komende jaren worden er veel nieuwe snellaadpunten toegevoegd aan de 450 punten die er al zijn in onze provincie. Snellaadpunten zorgen er ook voor dat ontwikkelingen als zero-emissiezones in de binnensteden van Amersfoort en Utrecht mogelijk worden.  

Energietransitie en duurzame mobiliteit mogelijk maken

Door de groei van duurzaam opgewekte energie, het gebruik van elektrische auto’s en elektrische warmtepompen bereikt het stroomnet haar capaciteitsgrenzen sneller dan verwacht. Daarom zijn er maatregelen nodig. In 2023 is in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) met daarin ook gemeenten en provincies, afgesproken om waar nodig de capaciteit van laadpunten op piekmomenten te verlagen. Zo zetten we in op slim laden voor iedereen. Hiermee voorkomen we samen dat het stroomnet zo snel volloopt dat er bijvoorbeeld geen nieuwe woningen meer kunnen worden aangesloten.

Steeds meer laadpunten gaan slim laden

Voor 21 gemeenten in de provincie Utrecht verzorgt de NAL-regio MRA-e voor circa 4200 elektrische publieke laadpunten. In 2024 zullen steeds meer van deze laadpunten slim worden: als het druk is op het netwerk krijgen ze een signaal en wordt het vermogen teruggeschroefd. Een auto moet in dat geval wat langer aan het laadpunt staan. Als het weer rustiger wordt op het netwerk, kunnen de auto’s weer op vol vermogen laden. Zo houden we een betrouwbaar elektriciteitssysteem en blijft ook de transitie naar duurzame mobiliteit mogelijk.

Meer weten? 
Voor meer informatie, ga naar Laadnetwerk uitgebreid tot 600 snellaadstations – MRA-Elektrisch of kijk op Mobiliteit en energie.