Startbijeenkomst over netcongestie-oplossingen in de woningbouw

Woningbouwprojecten moeten aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Door filevorming op het net – netcongestie - is er geen ruimte meer voor grootverbruiksaansluitingen waardoor veel woningbouwprojecten problemen ondervinden bij de aansluiting van voorzieningen of collectieve systemen. De provincie Utrecht organiseerde samen met netbeheerder Stedin op 6 februari een bijeenkomst voor negen woningbouwprojecten die zijn geselecteerd om te onderzoeken of zij met innovatieve oplossingen een zo laag mogelijke netbelasting kunnen realiseren.

Tijdens deze eerste bijeenkomst deelden de projecten met welk netcongestievraagstuk zij te maken hebben en welke oplossingen mogelijk lijken. De bijeenkomst is het startschot van een samenwerking met als doel kennis en ervaring op te doen over concrete oplossingen voor netcongestievraagstukken bij woningbouwprojecten. Woningbouwprojecten die tegen dezelfde problemen aanlopen, kunnen zich voor actieve kennisdeling aansluiten om informatie te ontvangen gedurende het traject.

Vertegenwoordigers van de negen geselecteerde nieuwbouwprojecten aan de startbijeenkomst

In de Woondeals is afgesproken dat er 83.500 woningen gebouwd moeten worden tot en met 2030. Deze woningen moeten allemaal op het net worden aangesloten voor zowel elektriciteit als warmtevraag. De elektrificatie gaat sneller dan verwacht. Netcongestie zorgt op deze manier voor een rem op de nieuwbouw. Het is daarom belangrijk dat er oplossingen komen om netcongestie te verminderen.

Oplossingsrichtingen

Er zijn negen verschillende woningbouwprojecten uitgekozen, verdeeld over de zeer korte termijn (tot 2025), de korte termijn (tot 2030) en de lange termijn (vanaf 2030) en over verschillende gemeenten. Voor bijvoorbeeld woningbouwprojecten die op zeer korte termijn stroom nodig hebben, wordt er bij onder meer Vathorst Bovenduist in Amersfoort, de Asch van Wijckschool en Zorgcentrum Marco Polo in Utrecht gekeken naar nieuwe energiecontractvormen en het gebruik van batterijen.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende projecten en oplossingsrichtingen op Aanpak netcongestie-oplossingen voor nieuwbouw.

Haak aan als project met vergelijkbaar vraagstuk

Bent u betrokken bij een woningbouwproject met een vergelijkbaar netcongestievraagstuk en wilt u meedelen in de kennis en ervaringen over de mogelijke oplossingsrichtingen? Stuur dan een mail naar netcongestie@provincie-utrecht.nl (met in de onderwerpbalk ‘Aanmelding voor kennisdeling netcongestie-oplossingen nieuwbouw’).

Vervolg

De ambitie van de provincie Utrecht is om rondom de verschillende vraagstukken een Community of Practice (CoP) op te richten waarin andere woningbouwprojecten in de provincie mee kunnen liften op de bevindingen van de negen geselecteerde projecten. De oplossingsrichtingen die worden getoetst gedurende het traject moeten duidelijkheid bieden voor bouwende partijen en gemeenten zodat zij door kunnen met de projecten of kunnen innoveren waar nodig. Hou de website in de gaten voor meer informatie hierover.