Verduurzaming van Utrechtse sportclubs dankzij Utrechtse Plus

Duurzame sport is één van de pijlers van het provinciaal sportakkoord. Mede daarom investeert provincie Utrecht hierin. Utrechtse Plus helpt sportverenigingen om hun accommodatie te verduurzamen. Uit eerdere trajecten is gebleken dat veel verenigingen verduurzamingsambities hebben, maar vastlopen door een gebrek aan tijd en kennis. Utrechtse Plus biedt uitkomst. 

Utrechtse Plus werkt in provincie Utrecht samen met 18 gemeenten om sportclubs te verduurzamen. Na ruim een jaar heeft dit geleid tot meer dan 50 verenigingen die gekoppeld zijn aan Utrechtse Plus. Begin 2024 zijn 30 van deze clubs al aan de slag gegaan met het ontvangen adviesrapport. Dit heeft nu al geleid tot onder andere het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen en led(veld)verlichting bij meer dan 10 verenigingen. Mooie resultaten tot nu toe, maar Utrechtse Plus blijft zich ook komend jaar nog vol inzetten om meer clubs te verduurzamen.

Tennisclub Leerdam is een van de sportverenigingen die al succesvol verduurzaamd heeft. Ondanks hun aanstaande verhuizing roept secretaris Arnoud van ’t Hof andere clubs op vooral aan de slag te gaan met verduurzaming: “Er zijn altijd redenen waarom je verduurzamingsplannen kunt uitstellen. Geen budget, aanstaande verhuizing. Maar het is slim om het rekensommetje te maken. Niets doen kost soms veel geld. Bovendien zijn er veel regelingen en subsidies mogelijk, verschillend per gemeente.” 

Floor Stam in gesprek over verduurzaming met e Tennisclub Leerdam
Gesprek over verduurzaming met Tennisclub Leerdam

Hoge energielasten als aanleiding tot verduurzaming

Het ondersteunen van sportverenigingen is meestal bij de gemeente of lokale sportuitvoerder belegd. Deze ondersteuning omvat veel meer dan alleen verduurzaming. Utrechtse Plus is aanvullend op de ondersteuning van deze lokale partijen. Zo worden in verschillende gemeenten al trajecten uitgevoerd om de energiekosten te beperken, zoals stimulering van led-veldverlichting, maar er is nog veel te winnen. Het verwarmen van de kantine en de douche zorgen bijvoorbeeld voor een hoog gasgebruik in de energielasten van sportverenigingen.

Extra ondersteuning bij verduurzaming

Het verduurzamen van een vereniging is vaak een complex en tijdrovend traject. Hierbij moet rekening gehouden worden met beperkte financiële middelen die verenigingen tot hun beschikking hebben. Daarnaast zijn clubs overdag veelal dicht, met een piek in de avonduren. Dat in combinatie met de continue ontwikkelingen rondom verduurzaming, maakt dat het begrijpelijk is dat veel verenigingsbestuurders extra ondersteuning willen. Provincie Utrecht biedt met Utrechtse Plus gratis hulp bovenop de bestaande ondersteuning aan verenigingen.

Op naar een duurzame toekomst

Utrechtse Plus wordt uitgevoerd door de clubondersteuners van Team Sportservice. Zij hebben de kennis en ervaring om clubs te begeleiden bij hun hulpvragen en ambities. Binnen Utrechtse Plus zetten ze deze expertise in om de club ondersteuning op maat te kunnen bieden. In de eerste fase van het verduurzamingstraject staat het kennismaken met de club centraal. Hierin wordt besproken hoe (financieel) gezond de club is en wat de omgevings- en verhuisplannen zijn. Dit heeft invloed op welke ambities realistisch zijn; hoeveel tijd er is om investeringen terug te verdienen. 

Energie-experts van Sport NL Groen 

Met een duidelijk beeld van de club en de ambities koppelt Utrechtse Plus de club aan een energie-expert van het Sport NL Groen platform. Via dit platform krijgen energie-experts hun kosten vergoed om een club te voorzien van een verduurzamingsadvies en begeleiding naar realisatie. Utrechtse Plus werkt intensief samen met deze energie-experts om de technische en financiële verduurzamingspuzzel per club te leggen. 

De plus van Utrechtse Plus

In de laatste fase van Utrechtse Plus worden het adviesrapport en de ambities van de club gecombineerd tot daadwerkelijke uitvoer van maatregelen. Hierin wordt de club onder andere begeleid in het aanvragen van offertes, subsidies en het creëren van draagvlak binnen de club. De ervaring leert dat deze fase het meest complex is en Utrechtse Plus hier echt de plus toevoegt in het traject.

Het eerste sociëteitsschip met groen dak?

Dat verduurzaming voor elke club anders is blijkt wel uit het verduurzamingstraject van de Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos. Waar veel clubs nadenken over het isoleren van muren of het dak, heeft buiscommissaris Siem van Eck hele andere uitdagingen om het meer dan 100 jaar oude clubschip te isoleren. Zo is het dak bolvormig en hogen veel aannemers de prijzen op omdat het een schip is. Desalniettemin gaat US Histos verder met verduurzamen. “Klimaatverandering en verduurzaming leven echt binnen onze vereniging. Zo geven wij veel geld uit aan verduurzaming. Denk hierbij aan dubbelglas en geïsoleerde wanden. Dankzij airco’s gaan we volledig van het gas af. Met oog op het klimaat bieden we alleen vegetarische maaltijden aan tijdens onze activiteiten,” aldus Siem. “Hoe mooi zou het zijn als wij als eerste sociëteitsschip hebben met een sedumdak?” In de zomer wordt het vaak veel te warm in ‘De Oude Buis’. Een sedumdak zorgt voor extra isolatie waardoor de temperatuur langzamer oploopt en de airco’s minder hard hoeven te werken.” 

Utrechtse Plus biedt uitkomst

Veel verenigingsbestuurders kampen met hoge werkdruk om de verenigingen draaiende te houden. De complexiteit van verduurzaming in combinatie met de tijdsinvestering die van vrijwilligers gevraagd wordt, maakt dat verenigingen extra hulp kunnen gebruiken om te verduurzamen. Utrechtse Plus biedt deze ondersteuning en draagt zo bij aan duurzame Utrechtse sport. 

Meer weten over Utrechtse Plus? Ga naar www.teamsportservice.nl/utrechtse-plus