Innovatieprogramma Toekomstbestendige Leefomgeving van start

Het innovatieprogramma Toekomstbestendige Leefomgeving van TKI Bouw en Techniek is van start. Dit programma investeert onder andere in onderzoek en innovaties die zich richten op toepassing van bouwmaterialen die circulair zijn of (gedeeltelijk) gemaakt van bio-grondstoffen zoals stro. Ook wordt er geïnvesteerd in het verminderen van het tekort aan technisch personeel en is er aandacht voor het gebruik van digitale technologie en industrialisatie van het bouw- en renovatieproces. De provincie Utrecht is deelnemer in dit innovatieprogramma.

provinciesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen en gedeputeerde Huib van Essen met het ondertekende document voor deelname aan het innovatieprogramma
Provinciesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen en gedeputeerde Huib van Essen met de ondertekende verklaring van deelname

Gedeputeerde Huib van Essen: “We zijn trots om deel te nemen aan dit programma, omdat aandacht voor circulariteit belangrijk is met de grote renovatieopgave in onze provincie om energie te besparen. Door het delen van kennis en te blijven vernieuwen willen de renovatieopgave in de provincie versnellen en het gebruik van biobased en circulaire materialen stimuleren. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar innovatie en daar gaat dit onderzoeksprogramma bij helpen.  De provincie Utrecht wil immers zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, een CO2-neutrale provincie zijn.”

In het programma wordt nauw samengewerkt met de Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Binnen het project worden meerdere kansrijke innovatieprojecten ontwikkeld, kennissessies georganiseerd en gaat de Hogeschool Utrecht een Utrechts renovatiecentrum realiseren. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een productielijn voor kant-en-klare bouwelementen van stro, die gebruikt kunnen worden om snel woningen te bouwen. Het project draagt bij aan een circulaire en biobased samenleving, versnelt de renovatie-opgave door verdergaande industrialisatie en digitalisering en zorgt voor economische kansen in de regio.