Provincie Utrecht partner in V2G-QUESTS 

Hoe zorg je ervoor dat een wijk minder afhankelijk wordt van het elektriciteitsnet, en dat alle buurtbewoners mee kunnen doen? Ook mensen met een smalle beurs. In het Europese onderzoeksproject V2G-Quests wordt dit onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van auto's met accu's die energie terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.    

Er wordt onderzocht of het mogelijk is de accu’s van elektrische auto’s in te zetten als een buurtbatterij. De stroom daarvoor wordt opgewekt door zonnepanelen op de huizen. Van die stroom profiteren niet alleen de auto’s, maar ook (aardgasvrije) warmtepompen in de woningen. Op deze manier kunnen meer zonnepanelen worden geplaatst en meer woningen aardgasvrij worden verwarmd dan nu mogelijk is omdat de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt is.   

Rol van de provincie  

De provincie Utrecht neemt deel aan deze studie omdat we kansen zien om de energietransitie te versnellen. De stad Utrecht en de provincie Utrecht werken hierin samen. De provincie wil immers zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, een klimaatneutrale (CO2-neutrale) provincie zijn. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat we efficiënt omgaan met het huidige energienetwerk. De provincie Utrecht zal de kennis die opgedaan wordt in de studie verspreiden onder gemeenten in de provincie Utrecht en via het Interprovinciaal Overleg ook met gemeenten in de rest van Nederland.    

Wat is V2G-QUESTS  

In V2G-QUESTS is een onderzoeksprogramma waarin meer dan 30 partijen uit verschillende Europese landen werken aan drie verschillende studies. Daarin brengen ze de ontwikkelingen van technologie samen met het gedrag van inwoners en mogelijkheden voor een duurzaam betaalbaar energiesysteem. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Unie.   

Logo van EU met Gefinancierd door de Europese Unie en als disclaimer: De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.