Tips voor zonprojecten bij netcongestie

Wilt u (meer) zonnepanelen op uw bedrijfspand leggen? Dan loopt u er misschien tegenaan dat het elektriciteitsnet in onze regio vol zit. Toch kan er meer dan u denkt, wanneer u de opwek en het gebruik van de opgewekte energie op een slimme manier combineert. Voor vijf grote sectoren in de provincie hebben we laten onderzoeken welke oplossingen ervoor kunnen zorgen dat (meer) zonnepanelen op het dak toch mogelijk zijn.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Bedrijven in de provincie kunnen een grote bijdrage leveren aan onze ambities om een CO2-neutrale provincie te worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te leggen. Dat helpt ze ook om te besparen op hun energiekosten. Tegelijkertijd hebben we wel te maken met het feit dat ons elektriciteitsnetwerk volloopt én moeten we zorgen voor meer balans in het energiesysteem. We hebben dit laten onderzoeken en zo kunnen we onze ondernemers en anderen die willen verduurzamen concrete tips geven over hoe dat wel kan.”

Hoger eigen gebruik, minder verlies

Heeft uw bedrijf een grootverbruikaansluiting dan kunt u met nieuwe zonnepanelen geen stroom terugleveren aan het net. Het is ook niet mogelijk om uw bestaande contract uit te breiden. U verliest dus zonnestroom op momenten dat er meer wordt opgewekt dan u gebruikt. Dit verlies is te verkleinen door deze meer opgewekte zonnestroom zelf te gaan gebruiken. Bent u een ondernemer zijn die wel terug kan leveren, dan kan het voor u ook voordelig zijn om alle eigen opgewekte energie zelf te gebruiken.

Onderzoek

Het onderzoek heeft gekeken naar interessante voorbeelden van netcongestie-oplossingen voor gebouwen in de volgende sectoren:

  • kantoor- en onderwijsgebouwen
  • verzorgingshuizen
  • distributiecentra zonder koeling
  • melkveehouderijen
  • restaurants en supermarkten

Meer weten?

Voor ieder van deze sectoren is een aparte webpagina beschikbaar met tips, oplossingen en praktijkvoorbeelden. Het blijft uiteraard belangrijk om voor uw specifieke situatie te laten doorrekenen wat het beste bij uw gebouw en bedrijfsvoering past. De tips zijn ook interessant voor bedrijven uit andere sectoren. Kijk op Oplossingen voor zon op dak bij netcongestie.