Tweede bijeenkomst over energiehubs

15 februari 2024 organiseert de provincie Utrecht een tweede ‘community of practice’ voor de ontwikkeling van energiehubs op bedrijventerreinen in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de haalbaarheidsfase van de energiehub. Werkt u bij een gemeente of bent u een ondernemer of parkmanager die al concreet bezig is met (de voorbereiding van) een initiatief, dan bent u van harte welkom.  

Ervaringsverhalen, nuttige informatie en inspiratie 

Er zijn veel initiatieven die nu de haalbaarheidsfase doorlopen. Iedereen geeft daar op zijn eigen manier vorm aan. We vragen iedereen om zijn ervaringen te delen, dus u hoort in ieder geval hoe uw collega’s dit aanpakken. Verder bieden we: 

  • inspiratie met mooie voorbeelden van haalbaarheidsstudies; 

  • inzichten over de beste aanpak voor een haalbaarheidsonderzoek; 

  • inzichten over de juiste schaal(grootte) van een energiehub; 

  • informatie over de verschillende data, tools en hulpmiddelen die hiervoor zijn; 

  • inzicht in de rol die Stedin hierbij kan spelen; 

  • veel (nieuwe) contacten met gelijkgestemden om mee te netwerken. 

Aanmelden vóór 31 januari 

De bijeenkomst is op 15 februari 2024 van 9:00 – 13:00 (inclusief lunch) op een centrale plek in Utrecht. Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vóór 31 januari aan via netcongestie@provincie-utrecht.nl. U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk de bevestiging van deelname en de precieze locatie. We maken er een inspirerende bijeenkomst van.  

Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen

De provincie Utrecht, Stedin en gemeenten willen samenwerken met bedrijven om energiehubs mogelijk te maken. Meer weten? Kijk op Aanpak energiehubs op bedrijventerreinen.