Netcongestie-oplossingen bij melkveehouderijen

Heeft u een melkveebedrijf en wilt u graag (meer) zonnepanelen? Op deze pagina leest u welke maatregelen u kunt nemen om toch zonnepanelen te plaatsen ondanks de netcongestie.

Kenmerken voor dit soort bedrijven:

  • Melkveestal: vaak kleinverbruikaansluiting, vooral elektriciteitsverbruik in de ochtend en begin van de avond.
  • Bedrijf met melkrobot: meestal grootverbruikaansluiting, elektriciteitsverbruik meer verspreid over de dag en constanter.
  • Er kan meer elektriciteit opgewekt worden dan het eigen verbruik.
  • De tips zijn ook nuttig voor andere veehouders.

Voor de landbouw maken we onderscheid tussen een grote veehouderij met melkrobot en een middelgrote veehouderij met een melkstal. De grootste verschillen zitten in het elektriciteitsverbruik: zowel hoeveel stroom er gebruikt wordt, als op welke momenten van de dag dit gebeurt. Bovendien kunnen melkveehouders met een kleinverbruikaansluitig nog wel terugleveren.

Een middelgrote veehouderij met een melkstal heeft meestal twee piekmomenten in het energieverbruik (’s ochtends en aan het begin van de avond). Het energieverbruik van een melkveehouder met een melkrobot is meer verspreid over de dag. Als u trouwens een grote koeling heeft, kunt u voor tips ook kijken bij Netcongestie-oplossingen voor restaurants en supermarkten.

De tips zijn bedoeld ter inspiratie. Wat voor u het meest geschikt is, hangt af van uw specifieke situatie.

Tip: Voorkom spanningsproblemen door de opgewekte stroom zelf te gebruiken en niet terug te leveren naar het netwerk 

De capaciteit van het elektriciteitsnet in het buitengebied is op sommige plekken momenteel zeer beperkt. Als er veel energie wordt opgewekt en teruggeleverd naar het netwerk, kan dat zorgen voor spanningsproblemen. Ook kan dit leiden tot uitval van de omvormer en daarmee de zonnepanelen waardoor de eigen opbrengst lager wordt (zie Energie Opslaan voor meer informatie). Het is daarom belangrijk dat u zoveel mogelijk opgewekte stroom zelf gebruikt en niet teruglevert naar het elektriciteitsnet.  

Neem contact op