Collectieve aanbesteding om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen

2 februari 2024 zijn de provincie Utrecht en 11 Utrechtse gemeenten samen een aanbestedingstraject gestart om een partij te vinden die woningeigenaren in die gemeenten ontzorgt bij het verduurzamen van hun woning. Deze aanbesteding is het eerste wapenfeit van het Energie Diensten Centrum, dat op 7 februari 2024 officieel gelanceerd wordt.  

Actie door collectieve aanbesteding 

Het is de bedoeling dat deze partij de eigenaar-bewoners in de deelnemende gemeenten de komende vier tot zes jaar diverse keren één of meer isolatiemaatregelen én advies op maat aanbiedt om hun woning te isoleren. De focus ligt daarbij op kwaliteit, marktconformiteit en duurzaamheid van proces en materiaal. Om uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale provincie te kunnen zijn is verduurzaming van alle woningen van groot belang.  

Publicatie aanbestending  

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed. De voorlopige gunning van de opdracht staat gepland in het voorjaar van 2024. 

Energie Diensten Centrum 

Het Energie Diensten Centrum is een samenwerking tussen de provincie en 21 gemeenten gericht op het verduurzamen van woningen. Binnen het EDC wordt kennis, ervaring, data, tools en middelen gedeeld. Het EDC kan ook fungeren als penvoerder bij een dergelijke collectieve aanbesteding. De officiële lancering van het EDC is op 7 februari 2024.