Energiehub fase 3: de startende energiehub

Provincie Utrecht, Stedin en gemeenten willen samenwerken met bedrijven om te komen tot energiehubs. Er is een aanpak ontwikkeld die bestaat uit vier fases. In fase 3 is er sprake van een startende energiehub.  

Wat is fase 3?

Bij de start van deze fase is aangetoond dat een energiehub van toegevoegde waarde is. De georganiseerde bedrijven en Stedin, eventueel met gemeente en provincie, hebben een intentieverklaring ondertekend.

Wat wordt er gedaan?

  • Er moet een gedetailleerdere analyse worden opgesteld, naar verwachting door een expert, in afstemming met Stedin.
  • De business case/ verdienmodel(len) worden verder uitgewerkt, een organisatievorm en energie-management systeem worden gekozen, contracten opgesteld en financiering geregeld.

Ondersteuning fase 3 

  • Provincie en gemeente ondersteunen met kennis.
  • De provincie heeft daarnaast een subsidieregeling (USET 21) voor een bijdrage voor bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem. Zie voor meer informatie onder het kopje Financiering voor energiehubs. 
  • Stedin bepaalt de gezamenlijke netgrens van de energiehub.

Eind van fase 3

Aan het eind van deze fase is er een organisatie, bijvoorbeeld een coƶperatie die beschikt over:

  • een ingericht energiemanagementsysteem;
  • een contract met de netbeheerder, bijvoorbeeld een balanceringsovereenkomst;
  • contracten met de afnemers of lokale leveranciers van elektriciteit.