Energiehub fase 2: georganiseerd bedrijventerrein

Provincie Utrecht, Stedin en gemeenten willen samenwerken met bedrijven om te komen tot energiehubs. Er is een aanpak ontwikkeld die bestaat uit vier fases. In fase 2 is er al sprake van een georganiseerd bedrijventerrein. 

Wat is fase 2?

Als meerdere bedrijven zich samen hebben georganiseerd, een gezamenlijke ‘trekker' hebben bepaald en een machtiging voor datadeling willen afgeven, kunnen ze door naar fase 2. In deze fase worden groepen van bedrijven, veelal op een bedrijventerrein en geografisch dicht bij elkaar, geholpen om inzichtelijk te krijgen of het voordelen biedt om een energiehub te starten. Dit kan met het gehele bedrijventerrein of een gedeelte ervan.

Wat wordt er gedaan?

Er wordt onderzocht of samenwerking met duurzame opwek, opslag van energie, afstemming van vraag en aanbod daadwerkelijk kan leiden tot meerwaarde. Ook wordt in kaart gebracht wat de (mogelijke) voordelen zijn voor de verschillende partijen.

Er wordt in deze fase een ‘hub regisseur’ aangewezen die het proces faciliteert. Dit kan de ‘trekker’ namens de bedrijven zijn of iemand die door de gemeente (eventueel met de provincie), bij voorkeur in afstemming met de trekker, is aangesteld.

Eind fase 2

Er is aangetoond dat een energiehub van toegevoegde waarde is. Gemeente, de georganiseerde bedrijven, Stedin en provincie hebben een intentieverklaring ondertekend om de verdere uitwerking van een energiehub te ondersteunen.