Energiehub fase 4: de gerealiseerde energiehub

Provincie Utrecht, Stedin en gemeenten willen samenwerken met bedrijven om te komen tot energiehubs. Er is een aanpak ontwikkeld die bestaat uit vier fases. In fase 4 is er sprake van een gerealiseerde energiehub.

Wat is fase 4?

De energiehub gaat van start. Stedin heeft een propositie voor de energiehub opgesteld. De bedrijven hebben een energiemanagementsysteem aangeschaft en ingeregeld. Er zijn contracten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over hoe aan de contractuele afspraken wordt voldaan. Bijvoorbeeld via vraagbeperking, gebruik van opslag en de manier waarop gestuurd wordt op gebruik van het elektriciteitsnet.

Ondersteuning in fase 4

De bedrijven en de betrokken gemeente zijn actief in de community of practice om ervaringen te delen met andere bedrijven(terreinen) zodat er toegewerkt kan worden naar een nieuwe standaard.

Vanuit Kansen voor West III zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar voor een slim geïntegreerd energiesysteem met bijvoorbeeld conversie en batterijen. Kijk voor meer informatie onder het kopje Financiering voor energiehubs.